Trio Cremensiriensis

 

Martina Mergentalová - klavír

 

Po vystudování hry na klavír na konzervatoři Konzervatoři P. J. Vejvanovského ve třídě prof. Heleny Zahradníčkové pokračovala ve studiu na JAMU v Brně, kde v roce 2005 ukončila studium ve třídě prof. Jiřího Skovajsy a taktéž na VŠMU, kde studovala na stáži u prof. Mariána Lapšanského. V letech 2000 – 2007 působila také jako korepetitor střídavě v oborech flétna, housle a violoncello na Mezinárodních mistrovských kurzech na JAMU v Brně.
Každoročně vystupuje na recitálech jak sólových, tak i komorních. Její repertoár komorní hry je obsáhlý – závažné romantické sonáty, sonáty Martinů, Hindemitha, Prokofjeva, Janáčkova komorní tvorba, téměř celá flétnová a houslová komorní literatura. Již více než 20 let se věnuje komorní hře a problematikou tohoto oboru a klavírních doprovodů se zabývá velkou měrou, o čemž svědčí i její nepublikovaná práce Specifika práce klavírního doprovazeče na konzervatoři, stejně jako její skripta Dějiny a literatura klavíru. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 1996, nyní vyučuje na kroměřížské konzervatoři P. J. Vejvanovského hru na klavír, dějiny a literaturu klavíru, povinný klavír a věnuje se korepeticím se studenty. Spolupracuje jako klavíristka s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně a je korepetitorkou na mezinárodních houslových kurzech Bohuslava Matouška ve Zlaté.

 

Aleš Janeček - klarinet

Absolvoval hru na klarinet na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a poté na Ostravské univerzitě ve třídě doc.Valtra Vítka. V roce 2010 úspěšně dokončil doktorandské studium na bratislav-ské VŠMU. 
Několikrát natáčel sólově i s různými komorními seskupeními pro Český rozhlas. Pravidelně hostuje s orchestry v České republice i v zahraničí (Filharmonický orchestr České Budějovice, FBM Zlín, or-chestr MDO, Evropský orchestr Passau apod.). Od roku 1999 je prvním klarinetistou a sólistou Moravské filharmonie Olomouc a od roku 2001 vyučuje klarinet na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Intenzívně se věnuje komorní hudbě s dechovými, smyčcovými nástroji a klavírem, také jazzu a folklorní hudbě a je zakládajícím členem mnoha komorních seskupení ( Arion Quintet, Collegium Arion, trio Éclair, Q Air Force, Lig-num Quintet aj.).

 

Galerie

 

 

 

 

Archiv do 2017

Benefiční koncert - Akvarteto

11.11.2017 20:00
11. listopadu 2017 jsem vystupovala na benefičním koncertě v Tišnově. Pod taktovkou Ondřeje Kunovského hrálo uskupení Akvarteto. Druhým hostem byla zpěvačka Alžběta Symerská.  Výtěžek z koncertu byl věnován nadačnímu fondu Vrba. 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>