Pocta Georgu Friedrichu Händelovi...

21.06.2009 20:00

Olomouc, Besední sál Muzea umění.
Komponovaný večer operních a oratorních árií z pera slavného barokního skladatele G. F. Händela se zajímavostmi z jeho života v podání sólistů Janáčkovy opery Národního divadla v Brně Jiřího Kleckera, koncertní sopranistky Martiny Macko a cembalisty Martina Hrocha...

Martina Macko - soprano

Jiří Klecker - bas

Martin Hroch - cembalo

Napsali o nás...
V Besedním sále Muzea umění Olomouc se včera (21.6.2009) uskutečnil další koncert mnohaletého cyklu koncipovaného korepetitorkou Jarmilou Malendovou. Na její koncertní tradici záslužně navázala operní pěvkyně Lea Vítková a lze konstatovat, že úspěšně.
Vítková si uvědomila své odlišné dispozice a přizpůsobila dramaturgii i okruh interpretujících umělců tak, aby nedělní koncerty neztratily svou přitažlivost a svébytný okruh posluchačů svůj obdivuhodný zájem. Potvrdil to i závěrečný červnový koncert sezony 2008/2009, na němž hostovali umělci z Brna. Byli jimi sopranistka opery Janáčkova divadla v Brně Martina Macko, basista Jiří Klecker z téže scény a cembalista Martin Hroch.
Olomouckému publikum přednesli pořad Pocta Georgu Friedrichu Händelovi připravený k letošnímu připomenutí 250 let, jež uplynuly od skladatelovy smrti. Händelovo jubileum je světovým připomenutím umělce, jenž byl označován jako velký Sas a který došel uznání jako tvůrce oper, ale především závěrečnými oratorii s biblickými náměty a geniálními orchestrálními suitami.
Tvůrci programu sáhli po áriích z opery Acis a Galathea, duetu z opery Xerxes a áriích z opery Julius Caesar. Byly předneseny v italštině nebo v angličtině. Kultivovaný přednes Martiny Macko byl upřímně obdivován, posluchači stejně nadšeně aplaudovali i dramaticky disponovanému projevu Jiřího Kleckera. K sugestivnímu prožitku přispěly i dobové kostýmy všech vystupujících. Oba pěvci vhodně upozornili publikum, že je svědkem velkého výkonu Martina Hrocha, jemuž sice nebyl dán prostor pro přednes sólového partu, ale který i v doprovodné roli dokázal své interpretační mistrovství.
Z Mesiáše přednesla Martina Macko části Rejoice a How beautiful, Jiří Klecker Thou art gone up on high a Why do the nations.
Koncert posluchače potěšil a povznesl. Lea Vítková byla oceněna jako hudební manažerka, která má perspektivu, což slibuje zdárné pokračování hudebních nedělí i v příští sezoně.

Bohumír Kolář

Archiv do 2017

Benefiční koncert - Akvarteto

11.11.2017 20:00
11. listopadu 2017 jsem vystupovala na benefičním koncertě v Tišnově. Pod taktovkou Ondřeje Kunovského hrálo uskupení Akvarteto. Druhým hostem byla zpěvačka Alžběta Symerská.  Výtěžek z koncertu byl věnován nadačnímu fondu Vrba. 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>